الرئيسية > جدول مباريات اليوم > جدول منافسات الدوري الايطالي الدرجة الثانية و مواعيد المباريات

جدول منافسات الدوري الايطالي الدرجة الثانية و مواعيد المباريات

لا توجد مباريات في هذا اليوم
النقاط خسر تعادل فاز لعب الفريق #
75 8 12 21 41 1
71 10 11 20 41 2
63 11 12 17 40 3
63 16 6 19 41 4
62 7 20 14 41 5
59 12 14 15 41 6
57 12 15 14 41 7
56 15 11 15 41 8
54 13 15 13 41 9
53 14 14 13 41 10
52 13 16 12 41 11
51 14 15 12 41 12
49 12 19 10 41 13
49 12 19 10 41 14
49 16 13 12 41 15
47 14 17 10 41 16
46 19 10 12 41 17
41 17 14 9 40 18
41 18 14 9 41 19
39 14 21 6 41 20
39 14 21 6 41 21
الفريق الإسم الأهداف #
Fabio Ceravolo 20 1
Mirko Antenucci 18 2
Francesco Caputo 18 3
Federico Dionisi 17 4
Daniel Ciofani 16 5
Massimo Coda 16 6
Andrea Caracciolo 14 7
Camillo Ciano 14 8
Kevin Lasagna 14 9
Samuel Di Carmine 13 10
Matteo Ardemagni 13 11
Gianluca Litteri 13 12
Daniele Cacia 12 13
Pablo Mariano Granoche 12 14
Andrey Galabinov 12 15
Felipe Avenatti 12 16
Gianmarco Zigoni 11 17
Igor Coronado 11 18
Andrea La Mantia 9 19
Manuel Iori 8 20
Gaetano Masucci 8 21
Cristian Galano 8 22
Francesco Nicastro 8 23
Daniele Verde 8 24
Andrea Favilli 8 25
Simone Palombi 8 26
Riccardo Orsolini 8 27
Sergio Floccari 7 28
Alessandro Rosina 7 29
Daniele Corvia 7 30
Mattia Mustacchio 7 31
Andrea Catellani 7 32
Federico Macheda 7 33
Jacopo Dezi 7 34
Lucas Cossenzo Chiaretti 7 35
Luca Strizzolo 7 36
Cesar Faletti 7 37
Andrea Arrighini 7 38
Luca Mora 7 39
Andrea Cocco 6 40
Riccardo Maniero 6 41
Milan Djuric 6 42
Gianluca Sansone 6 43
Umberto Eusepi 6 44
Alfredo Donnarumma 6 45
Giuseppe De Luca 6 46
Filippo Falco 6 47