الرئيسية > جدول مباريات اليوم > جدول منافسات الدوري البرازيلي و مواعيد المباريات

جدول منافسات الدوري البرازيلي و مواعيد المباريات

النقاط خسر تعادل فاز لعب الفريق #
23 0 2 7 9 1
22 1 1 7 9 2
16 3 1 5 9 3
15 2 3 4 9 4
15 2 3 4 9 5
14 1 5 3 9 6
14 3 2 4 9 7
14 3 2 4 9 8
13 4 1 4 9 9
13 4 1 4 9 10
11 4 2 3 9 11
11 4 2 3 9 12
10 5 1 3 9 13
10 3 4 2 9 14
9 4 3 2 9 15
8 5 2 2 9 16
الفريق الإسم الأهداف #
Fred 14 1
Diego Souza 14 2
William Pottker 14 3
Grafite 13 4
Robinho 12 5
Sassa 12 6
Marinho 12 7
Gabriel Jesus 12 8
Ricardo Oliveira 11 9
Jonathan Copete 10 10
Bruno Rangel 10 11
Keno 10 12
Vitor 10 13
Cicero 9 14
Jose Paolo Guerrero 9 15
Kleber 9 16
Kempes 9 17
Kieza 9 18
Rogerio 9 19
Andres Chavez 9 20
Pablo 9 21
Giorgian De Arrascaeta 9 22
Matheus Bressan 1 23
Roger 8 24
Rafael Moura 8 25
Vitinho 8 26
Neilton 8 27
Gustavo Scarpa 8 28
Christian Cueva 7 29
Ramon Abila 7 30
Diego 6 31
Guilherme 6 32
Thiego 6 33
Camilo 6 34
Jean 6 35
Dudu 6 36
Hernani 6 37
Marcos Junior 6 38
Juan Cazares 6 39
Marlone 6 40
Arthur 6 41
Luan 6 42
Edmilson 5 43
Andre Lima 5 44
Lucas Pratto 5 45
Marquinhos 5 46
Felipe Azevedo 5 47
Eduardo Sasha 5 48
Leandro 5 49
Angel Romero 5 50